Shoppa ekologiska produkter

Vad driver oss att köpa produkter för en hållbar utveckling?

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Bruntland 1987 är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.

river-2

Ekonomi och kvalite behöver ej vara varandras motsats. Våra konsumtionsmönster kan vara högst personliga. Handlar vi kvalité och använder produkten fullt ut kan det innebära en god hushållning. En del av oss önskar en större smakupplevelse vad gäller livsmedel. Och att vi vill bevara jordens resurser till kommande generationer . Det finns många olika certifieringar på produkter, de mest kända är till exempel Fairtrade och Svanen.

Efterfrågar tillräckligt många kunder ekologiskt framställda produkter kan det då tänkas att priserna reduceras? Här nedan hittar du några exempel  på webbshoppar som säljer ekologiska produkter:

  • jordklok.se har olika konsumtionsvaror som personlig hygien/kroppsvård för barn och vuxna. Komposterbara avfallspåsar/ återanvändbara shoppingkassar, tvätt och rengöring. Snålspolande vattenmunstycke för kök och badrum.
  • ekoladan.se i Järna är ett exempel på livsmedel online, prenumeration på ekolåda innehållande frukt, grönt och vin hemlevererat till dörren inklusive receptförslag.
This entry was posted in Blog, Livsmedel. Bookmark the permalink.